Mr sc. med. Nebojša Trkulja

(1963-2022)

Obavještavamo vas da je 5.12.2022. godine preminuo uvaženi ljekar mr sc. med. Nebojša Trkulja, specijalista opšte hirurgije koji je najveći dio svog radnog vijeka proveo u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Mr sc. med. Nebojša Trkulja rođen je 25.6.1963. godine u  Bosanskom Grahovu. Radio je kao ljekar u Domu zdravlja Bosansko Grahovo od 1989. do 1992. godine kada zasniva radni odnos u tadašnjem Kliničko- bolničkom centru Banjaluka. Medicinski fakultet završio je 1989. godine u Beogradu, a 1996. godine takođe na Medicinskom fakultetu Beograd položio je specijalistički ispit iz opšte hirurgije. Magisterij na temu „Izbor operativne metode u liječenju preponskih kila odraslih“ odbranio je 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Za asistenta na Medicinskom fakultetu Banjaluka na Katedri hirurgija izabran je 2005. godine. Dodatne edukacije iz abdominalne i laparoskopske hirurgije završio je u Beogradu, Novom Sadu, Požarevcu, Mariboru i Gracu .Tokom svog radnog vijeka u našoj ustanovi obavljao je i poslove šefa Odjeljenja za ezofagogastričnu i intestinalnu hirurgiju Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju.