Našu ustanovu posjetio je dr Hugon Možina, internista-intenzivista, načelnik internističkog dijela Centra urgentne medicine UKC Ljubljana u sklopu održavanja drugog ciklusa WINFOCUS USLS (World Interactive Network Focused On Critical Ultra Sound) kursa ultrazvuka za primjenu u hitnoj i intenzivnoj medicini, koji se održao 10. i 11. decembra u Urgentnom centru UKC Republike Srpske. Takođe, dr Možina je održao predavanje na temu organizacije internističkog dijela CUM-a. 

Ovo je bila jedinstvena prilika da medicinski profesionalci koji tijesno sarađuju sa internističkim dijelom CUM-a porazgovaraju o radu internističkog dijela CUM-a, problemima s kojima se susreću i načinima njihovog prevazilaženja.

Opredjeljenje Poslovodstva UKC Republike Srpske na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem je konstantno ulaganje u edukaciju kadra. UKC Republike Srpske ima odličnu saradnju sa internističkim dijelom CUM-a UKC Ljubljana i samo u toku zadnjih šest mjeseci dva ljekara i medicinske setre i tehničari  koji su dio njihovog tima su bili po mjesec dana na edukaciji pod mentorstvom dr Hugona Možine.

Kurs doprinosi unaprijeđenju rada svih ljekara koji su angažovani u Urgentnom centru i intenzivnim jedinicama. UKC Republike Srpske je postao prva internacionalna bolnica u BiH, gdje gotovo svaki dan dolaze stručnjaci iz čitavog svijeta da edukuju zaposlene, a i veliki broj zaposlenih iz naše ustanove je na raznim edukacijama u Evropi i svijetu.