U  Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane UKC Republike Srpske, 15. i 16.12. 2022. godine održavala se kontinuirana medicinska edukacija iz oblasti dijaliznih procedura u liječenju kritično oboljelih pacijenata. Edukaciju naših ljekara je obavio dr Vedran Premužić, nefrolog i načelnik Odjeljenja za dijalizu u KBC Zagreb.

Ovo je početak saradnje dvije ustanove, te u budućem periodu će biti realizovana razmjena teorijskih i praktičnih znanja. Naši ljekari će sa dr Vedranom Premužićem uz krevet bolesnika steći nova znanja s ciljem što boljeg liječenja dijaliznih kritično oboljelih pacijenata. Edukacija podrazumijeva teoretski dio i praktični dio kao i direktan kontakt sa pacijentom, te praktičnu primjenu savremenih aparata za dijalizu koje posjeduje naša Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane kao jedna od rijetkih u regionu. U nastavku edukacije ljekari iz Zagreba će dolaziti kod nas da održe edukaciju (praktični i teoretski dio) kako bismo što bolje i efikasnije pružili pomoć svim pacijentima iz oblasti dijalize. Isto tako, naši ljekari će odlaziti u Zagreb, te držati edukacije iz oblasti intenzivne medicine. UKC Republike Srpske razpolaže sa tri vrste dijaliznih aparata, a Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane ima najveći broj provedenih akutnih dijaliznih postupaka u BiH.

“Ovo je još jedan veliki uspjeh UKC Republike Srpske. Danas su ovdje kolege iz Hrvatske i Slovenije koji su vršili edukaciju ljekara i medicinskog osoblja što predstavlja unapređenje zdravstvenog sistema Republike Srpske za dobrobit naših pacijenata. Veliko hvala kolegi iz Hrvatske i profesorici iz Slovenije. Takođe čestitam mojim kolegama iz Intenzivne jedinice”, rekao je prof. dr Vlado Đajić.

“Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje kod Vas prvi put, ne samo u Vašem gradu nego i u Vašoj bolnici, na poziv profesora Kovačevića koji je sasvim drugačije oformio jedinicu intenzivnog liječenja i po tome je Vaša bolnica specifična .To je multidisciplinarni pristup u liječenju bolesnika, odnosno ne jedan specijalista i jedna struka, već više stručnjaka na jednom mjestu koji zajedno raspravljaju i multidisciplinarno liječe pacijente. Razlozi za moj dolazak su sigurno 1800 postupaka godišnje kontinuiranog nadomjesnog bubrežnog liječenja ili 450- 500 postupaka fereze koje radimo u KBC Zagreb. Taj dio nadomjesnog liječenja funkcije organa ćemo pokušati podići na viši nivo. Nadam se dugogodišnjoj saradnji, “ rekao je dr Vedran Premužić.

“U našoj Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane izvršili smo izuzetno veliki broj dijaliznih postupaka kada su u pitanju kritično oboljeli nehirurški pacijenti. Naša želja je da ove procedure unaprijedimo i podignemo na viši nivo. Istražujući koji centri imaju izuzetne uspjehe u ovim dijaliznim postupcima vidjeli smo da je to Dijalizni centar u KBC Zegreb, te smo stupili u kontakt sa Premužićem. Nadam se i očekujem da je ovo tek početak jedne dugotrajne saradnje gdje ćemo svi zajedno ono što znamo podići na viši nivo”, rekao je prof. dr Peđa Kovačević.

Prof. dr Vojka Gorjup iz UKC Ljubljana koja je prije pet godina započela saradnju sa našom ustanovom i vršila edukacije iz veno-venske ekstrakorporalne membranske oksigenacije pohvalila je ljekare i druge medicinske radnike Klinike intenzivne medicine za nehiruške grane istakavši da su za pet godina ostvarili velike uspjehe.