Prvih 100 kardiohirurških zahvata u Klinici za kardiohirurgiju UKC Republike Srpske je izvedeno uz podršku Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine- Sremska Kamenica. Prva kardiohirurška operacija je izvedena 6.6.2022.godine, a do sada je uspješno operisano 100 pacijenata. Ove operacije uključuju hiruršku revaskularizaciju miokarda, operativno liječenje valvularnih bolesti srca, te takođe najnovije metode hirurškog liječenja srčane slabosti.

Prof. dr sc. med. Vlado Đajić je istakao da je ponosan na rad Klinike za kardiohirurgiju. „Posebno mi je zadovoljstvo i ponosan sam da mogu reći da smo do sada imali 100 operacija gdje je stopa preživjelih pacijenata 100%. Želim ovim putem da se zahvalim direktoru Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine- Sremska Kamenica prof. dr Aleksandru Redžeku, Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, te svojim kolegama i načelniku Klinike za kardiohirurgiju dr Nikoli Šobotu, kao i rukovodstvu Republike Srpske na podršci. Uspjeli smo da ostvarimo naš san da pacijenti ne moraju ići u daleke centre i čekati, nego mogu sve uraditi u Banjaluci u UKC Republike Srpske“, istakao je prof. dr Vlado Đajić.

Prof. dr Aleksandar Redžek, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine se zahvalio rukovodstvu UKC Republike Srpske i Klinici za kardiohirurgiju na saradnji. „Istakao bih da je 100 uspješnih operacija rezultat zajedničkog rada, timskog rada, UKC Republike Srpske, Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine-Sremska Kamenica i Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Samo zahvaljujući ovakvom timskom radu uspjeli smo da postignemo ovaj uspjeh. Čestitam menadžmentu na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem i načelniku Kardiohirurgije dr Nikoli Šobotu“, izjavio je prof.dr Aleksandar Redžek.

Dr Boško Radomir, specijalista kardioanesteziolog je rekao da se san tima Klinike za kardiohirurgiju o 100 uspješnih operacija ostvario. „Zahvaljujući timu koji je disao i živio za Kardiohirurgiju došli smo do ovog rezultata. Ponosan sam na rad kolega i na uspjehe koje smo ostvarili“, istakao je dr Boško Radomir.

Dr Nikola Šobot se zahvalio prof. dr Aleksandru Redžeku i rukovodstvu UKC Republike Srpske na podršci koju pružaju Klinici za kardiohirurgiju. „Sa velikom dozom sreće i ponosa mogu danas da kažem da je ovaj uspjeh ostvaren uz podršku menadžmenta UKC Republike Srpske na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem koji je bio inicijator ideje i podrška sve vrijeme. Takođe, moram da se zahvalim Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine- Sremska Kamenica i prof. dr Redžeku, te Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje koji su bili sa nama sve vrijeme, nesebično dijelili znanje, bili podrška i sve ovo nas je dovelo do ovog rezultata koji smo danas prezentovali. Posebno želim da se zahvalim svim zaposlenim u Klinici za kardiohirurgiju koji su dali srce i dušu i pružili svoj maksimum“, istakao je dr Nikola Šobot.