U Klinici za psihijatriju UKC Republike Srpske primijenjen je moderan i efikasan oblik liječenja psihijatrijskih bolesti – tretman  transkranijalnom magnetnom stimulacijom kod dvije pacijentice sa dijagnozom depresije koje su na bolničkom tretmanu u kabinetu za tranksranijalnu magnetnu stimulaciju.

Napominjemo da su prošle godine za aplikaciju ove metode završena dva kruga edukacije online i završna edukacija uživo pod mentorstvom i supervizijom specijaliste za aplikaciju transkranijalne magnetske stimulacije Matijasa Kienlea iz Danske, a nakon toga pristupilo se izradi protokola za liječenje pacijenata sa depresijom.

U narednom periodu naša ustanova će se truditi da započne u tretmane drugih mentalnih poremećaja ovom metodom  i izraditi protokole  za uključivanje pacijenata u proces liječenja. Ova metoda se pokazala efikasnom i u liječenju opsesivno-kompulsivnog poremećaja, bolesti zavisnosti i drugih psihijatrijskih stanja . Praksa i istraživanja su pokazali da se ova metoda može koristiti lako i bezbijedno u kliničkom  okruženju kroz hospitalni i ambulatni tretman.

Ovo je još jedan pokazatelj da je prioritet rukovodstva naše ustanove ulaganje u edukaciju kadra, nabavku savremene opreme i uvođenje novih procedura kako bismo pružili što bolje usluge našim pacijentima.