Stručnjaci iz Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane UKC Republike Srpske su doktorima i medicinskom osoblju u JZU Sveti apostol Luka u Doboju održali certifikovan kurs iz intenzivne medicine. Zahvaljujući uspješno završenoj obuci iz oblasti intenzivne medicine (perkutane traheotomije), u JZU Sveti apostol Luka u Doboju osnovana je organizaciona jedinica koja je slična Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane u UKC Republike Srpske. Tim povodom svim učesnicima certifikovanog kursa su danas uručeni certifikati o završenoj obuci iz ove oblasti. Važno je naglasiti da je pod mentorstvom stručnjaka iz Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane UKC Republike Srpske, prvi put u bolnici u Doboju urađen zahvat tj. perkutana traheotomija. Perkutana traheotomija je zahvat koji se primjenjuje kod životno ugroženih pacijenata kojima je potrebna dugotrajna mehanička ventilacija. UKC Republike Srpske pored toga što je najveća zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj, takođe je naučno nastavna baza, a naši medicinski profesionalci su angažovani da kolegama iz drugih zdravstvenih ustanova prenose svoja znanja i vještine kako bi naš zdravstveni sistem bio sve jači.

Generalni direktor UKC Republike Srpske prof. dr Vlado Đajić je čestitao doktorima na stečenom certifikatu. “UKC Republike Srpske pored liječenja pacijenata ima i značajnu ulogu u edukaciji medicinskog osoblja svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Ponosno mogu reći da smo jako puno zdravstvenih radnika ovdje edukovali, gdje su bili na raznim edukacijama, usavršavanjima, specijalizacijama i sad kvalitetno i uspješno rade u svojim matičnim kućama“, istakao je prof. dr Vlado Đajić.

Načelnik Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane prof. dr Peđa Kovačević je naglasio važnost ovog certifikovanog kursa. „Čast mi je da danas možemo uručiti certifikate za uspješno obavljen kurs jedne vrlo rijetke procedure. U bolnici u Doboju je ova procedura prvi put izvedena samostalno, a za nju su se doktori edukovali kod nas. Danas imamo u bolnici u Doboju jedinicu koja se zove Služba intenzivne medicine za nehirurške grane koja je slična našoj organizacionoj jedinici i to je veliki iskorak za bolnicu u Doboju. Ovakve organizacione jedinice ne postoje ili ih je vrlo malo na području Balkana što govori da je zdravstveni sistem u Republici Srpskoj napredovao. Još jedna vrlo bitna stavka koju treba naglasiti jeste da je generalni direktor u ljeto 2020. godine u doba pandemije korona virusa rekao da se kadar mora edukovati iz oblasti intenzivne meedicine“,  istakao je prof. dr Peđa Kovačević.

Dr Milenka Bandić Milovac se zahvalila za certifikat uspješno završenog kursa. „Ponosna sam što sam uspješno završila kurs iz oblasti intnzivne medicine, te što možemo još bolju zdravstvenu podršku pružiti pacijentima u Doboju. Tehniku izvođenja procedure perkutana traheotomija smo usvojili tokom obavljanja supspecijalizacije u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane u UKC Republike Srpske pod mentorstvom prof. dr Peđe Kovačevića i drugih doktora, te su oni dolazili kod nas u bolnicu u Doboj gdje smo pod njihovom supervizijom izvodili ovu proceduru. Sad ovu proceduru radimo samostalno“, naglasila je dr Bandić Milovac.