U dvodnevnoj radnoj posjeti UKC Republike Srpske borave prof. dr sc. med. Aleksandar Simić, specijalista opšte hirurgije, zamjenik direktora Klinike za digestivnu hirurgiju (I hirurške klinike) i šef Katedre za hirurgiju i anesteziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i doc. dr sc. med. Ognjan Skrobić, specijaliste opšte hirurgije i klinički asistent na Katedri hirurgije i anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Naime, prof. dr sc. med. Aleksandar Simić i doc. dr sc. med. Ognjan Skrobić su juče održali dva predavanja iz oblasti minimalno invazivne hirurgije gornjeg gastrointestinalnog trakta pod nazivima: “Prinicipi hirurškog lečenja hernija hijatusa jednjaka” i “Indikacije za hirurško lečenje hernija hijatusa jednjaka i GERB-a“. Ovim stručnim predavanjima prisustvovali su brojni ljekari iz naše ustanove, te opšti i abdominalni hirurzi iz opštih bolnica  Republike Srpske.

U sklopu ove posjete našoj ustanovi, prof. dr sc. med. Aleksandar Simić i doc. dr sc. med. Ognjan Skrobić zajedno sa timom iz Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju izveli su tri laparoskopske operacije hijatalne hernije (želučane kile). Sam koncept minimalno invazivne hirurgije je savremeni trend u hirurgiji koji obezbjeđuje brži oporavak i zarastanje rana kod pacijenata, dok samim hirurzima omogućava puno precizniji i komforniji pristup organima. Ovakav vid izvođenja hirurških zahvata je najsavremeniji način zbrinjavanja ovih patologija.

Posjeta prof. dr sc. med. Aleksandra Simića i doc. dr sc. med. Ognjana Skrobića je promocija intenzivne saradnje Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC Republike Srpske i Prve hirurške klinike KC Srbije. Ovo je još jedan od pokazatelja da su kontinuirana edukacija naših medicinskih profesionalaca i sticanje novih znanja i vještina prioritet Poslovodstva UKC Republike Srpske na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem, sve u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga našim pacijentima.

Generalni direktor UKC Republike Srpske prof. dr Vlado Đajić se zahvalio stručnjacima iz Beograda. „Mi nižemo uspjehe i nastavljamo sa dizanjem svih zdravstvenih usluga na evropski i svjetski nivo. Hvala našim kolegama iz Beograda na održanoj edukaciji i operacijama kako bi naši ljekari mogli samostalno da rade operacije te vrste u UKC Republike Srpske. Imamo fantastičnu saradnju sa zdravstvenim sistemom Srbije.“ naglasio je prof. dr Đajić.

Načelnik Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju dr Zoran Aleksić je istakao važnost edukacije i operacija. „Mi danas promovišemo početak dobre saradnje između UKC Republike Srpske i KC Srbije odnosno Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju i I hirurške klinike. Uspostavili smo most saradnje u smislu saradnje i edukacije hirurga da zajedno radimo operacije hijatalne hernije (želučane kile), a to je problematika u porastu“, istakao je dr Aleksić.

Prof. dr sc. med. Aleksandar Simić je istakao svoje zadovoljstvo za početak saradnje između abdominalnih hirurga ove dvije zdravstvene ustanove. „Želim da naglasim da sam oduševljen sa opremljenošću operacionih sala u UKC Republike Srpske, sposobnošću i znanjem ljekara i medicinskih tehničar i na odnosu koji imaju međusobno i prema pacijentima. Zadovoljstvo mi je da smo održali edukaciju i da smo uradili operacije, te da će se one početi i ovdje raditi. Dr Skrobić i ja radimo već 20 godina zajedno  čast mi je da naglasim da pripadamo staroj školi prof. dr Zorana Gerzića koji je utemeljio hirurgiju jednjaka i želudca u Srbiji“,  naglasio je prof. Simić.

Doc.dr Ognjan Skrobić je naglasio da mu je čast da je u UKC Republike Srpske. „Kao rođenom banjalučaninu mi je posebna čast da sam juče i danas ovdje, te da hirurzima pomognemo i podržimo pri ovim minimalno invazivneim zahvatima iz hirurgije. Drago mi je da ima ljudi koji su motivisani da napreduju, krenu putem progresa, uče, razmjenjuju znanja i vještine da bismo svi zajedno mogli najbolju zdravstvenu uslugu da pružimo pacijentima. Ljekari i medicinski tehničari imaju znažnu podršku rukovodstva UKC Republike Srpske što je neophodan uslov da bi se ova oblast hirurgije razvijala.“ istakao je dr Skrobić.