Univerzitetski klinički centar Republike Srpske raspolaže sa aparatom koji ima mogućnost da pravi fibrinski lijepak koji je bogat trombocitima. Fibrinski lijepak je biološko terapijsko sredstvo koje potpomaže uspostavljanje lokalne hemostaze i omogućava atraumatsko povezivanje i/ili pokrivanje (zatvaranje) oštećene tkivne površine što vremenom doprinosi postizanju većeg terapijskog učinka.

Regenerativna ortopedija podrazumijeva da se primjenom fibrinskog lijepka sa sedam puta većom koncentracijom trombocita pojačava regenerativna sposobnost lokalnog oštećenog tkiva. Koristi se kod rupture mišića, preloma kostiju, hroničnih rana, itd. Međutim, najbolji rezultati se postižu onda su kada se kombinuje sa  operativnim zahvatom što znači da gdje god da se stavi lijepak bogat trombocitima poboljšava se regenracija.

U Klinici za ortpediju i traumatologiju se primjenjuje ovaj inovativni način liječenja. Dr Nemanja Tomić je prije dva mjeseca prošao obuku za transplantaciju matičnih ćelija kod defekata na hrskavicama zglobova, te je učestvovao u operativnim zahvatima kod četiri pacijenta.

Zajedno sa hirurškim timom dr Nemanja Tomić izveo je šest operativnih zahvata gdje je kod pacijenata primijenjen fibrinski lijepak. Jedan od ovih operisanih pacijenata imao je nesrasli prelom potkoljenice i 17 prethodnih operacija u drugoj ustanovi. Takođe, ostali pacijenti su isto operisani radi nesraslih preloma na potkoljenici, a operativno su liječeni više puta u drugim zdravstvenim ustanovama. Kod svih ovih pacijenata je pored operativnog zahvata uziman graft sa karlice, te se na taj način dodatno stimulisao regenerativni potencijal koji je prethodnim operacijama znatno narušen, a nakon toga se stavljao fibrinski ljepak.