Dana 7.3.2024. godine preminuo je naš uvaženi ljekar dr Pavao Džeba, specijalista pedijatar koji je najveći dio svog radnog vijeka proveo u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Dr Pavao Džeba rođen je 1936. godine u Derventi. Medicinski fakultet završio je 1963. godine. Radio je u Opštoj bolnici Derventa i Medicinskom centru Derventa. Primljen je  1971. godine na specijalizaciju iz pedijatrije u tadašnji Medicinski centar Banjaluka, u Službu za zaštitu djece i omladine.  Obavljao je funkciju šefa Odsjeka za novorođenčad u Službi za zaštitu zdravlja žena, kasnije funkciju šefa Odsjeka za novorođenčad Klinike za ginekologiju i akušerstvo. U penziju odlazi 2001. godine.

Sahrana je obavljena 18. marta na Novom groblju u Beogradu.