Odjeljenje endokrinologije Klinike za unutrašnje bolesti organizuje obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv gojaznosti. Ovogodišnji moto je “Pričajmo o gojaznosti bez predrasuda i osuđivanja”. Gojaznost je bolest koja pogađa čitavo društvo, a broj gojaznih osoba je u stalnom porastu zbog čega se ovaj dan obilježava kako bi se skrenula pažnja o mogućnostima prevencije i liječenja. Medicinski profesionalci su danas svim zainteresovanim građanima mjerili tjelesnu visinu i težinu, mjerili obim struka, izračunavali indeks tjelesne mase, mjerili šećer u krvi i krvni pritisak.

„Zahvaljujem se što ste danas sa nama ovdje kako bi podržali ovu akciju. Zaposleni u UKC Republike Srpske pored liječenja pacijenata, primjene kompleksnih metoda bave se i prevencijom različitih oboljenja što je slučaj i danas kada želimo našim stanovnicima da skrenemo pažnju na gojaznost koja je ozbiljan zdravstveni problem sa veoma teškim posljedicama. Želim da zahvalim svojim saradnicima na organizaciji ove veoma važne akcije, a mi ćemo nastaviti i dalje da unapređujemo zdravstveni sistem Republike Srpske“, rekao je prof. dr Vlado Đajić, generalni direktor UKC Republike Srpske.

„Povodom Svjetskog i Evropskog dana borbe protiv gojaznosti, želim kao dekan Medicinskog fakulteta da dam svoj doprinos i da istaknem da zajedno sa studentima Medicinskog fakulteta i kolegama iz UKC Republike Srpske i javnog zdravstva nastojimo da damo maksimalan doprinos prevenciji ove pošasti koja je prije svega zahvatila zapadni svijet, a polako zahvata i naše prostore. Hvala kolegi Vladi Đajiću što je podržao ovu aktivnost i što je takođe dao značajan doprinos sa uvođenjem brojnih procedura poput barijatrijske hirurgije. Ono što posebno želim da istaknem jeste da se mi nalazimo u epidemiji gojaznosti, odnosno loših životnih navika i loših principa ishrane. Moraćemo se posebno pozabaviti ne samo starijim ljudima već i najmlađima. Poruka roditeljima i onima koji rade u predškolskom obrazovanju i osnovnim školama jeste da će morati posvetiti više pažnje pravilnim principima ishrane, prevenciji gojaznosti, kako ne bismo došli u situaciju da nam nacija bude pretila što za sobom vuče brojne metaboličke poremećaje poput dijabetesa i brojne kardiovaskularne bolesti. Ove bolesti odnose najveći broj žrtava, ne samo kod nas, već širom Evrope i Amerike. Moraćemo se pozabaviti zdravim stilovima života, zdravom ishranom i definisati programe sa Institutom za javno zdravstvo, bolnicama, UKC-om, medicinskim fakultetima za prevenciju gojaznosti, posebno kod najmlađih, ali i kompletne populacije“, rekao je prof. dr Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci.

„Endokrinologija je dio interne medicine koja da bi se razvijala mora da ima dobro razvijene prateće službe –laboratoriju,radiologiju i hirurške discipline. Uz to neophodna je edukacija kadra. Iz toga proizilazi da se mora raditi timski kako bi se postigli željeni rezultati i kako bismo našim pacijentima omogućili tretman kao i u svjetskim centrima. Zahvaljujući sadašnjoj politici razvoja UKC Republike Srpske na čelu sa direktorom prof. dr Vladom Đajićem u mogućnosti smo da se bavimo liječenjem gojaznosti i hiruškim tretmanom. Danas se prvi put u našoj ustanovi obilježava Svjetski dan gojaznosti. Danas je dan gojaznosti i želimo da utičemo na prevenciju, a nakon toga na odabir liječenja individualno prema svakom pacijentu. Moto ovogodišnjeg dana gojazosti je : Pričamo o gojaznosti bez predrasuda i osuđivanja. Napominjem da gojaznost ne možemo okarakterisati kao bolest nego stanje, koje se može razviti u bolest. Gojaznost može u toku svog trajanja uticati na funkciju svakog segmenta našeg organizma. Genetska predispozicija je jedan od faktora za gojaznost. Ali da bi se neka bolest ispoljila neophodan je uticaj faktora iz spoljašnje sredine, a u ovom slučaju je to način ishrane i fizička aktivnost. Znači mijenjamo način ishrane i fizičku aktivnost što znači smanjiti i prilagoditi način ishrane i povećati fizičku aktivnost. Zato je danas na obilježavanju pristuna Endokrinologija sa osobljem ljekara i medicinskih sestara/tehničara koji zahvaljujući ovakvom radu postižu značajne rezultate u svim segmentima endokrinologije “, rekla je prim. dr Mirjana Bojić, šef Odjela endokrinologije u Klinici za unutrašnje bolesti.