U periodu od 6 mjeseci, od februara do avgusta mjeseca 2010 godine Dr Nikola Baroš sa Klinike za plastično rekonstruktivnu hirurgiju boravio je Klinici za plastično rekonstruktivnu hirurgiju Evropskog onkološkog Instituta u Milanu, na edukaciji iz oblasti rekonstrukcije dojke te estetske hirurgije dojke. Zajedno sa dr Nikola Baroš-em u periodu od februara do maja mjeseca u trajanju od tri mjeseca, na Klinici za senologiju i onkološku hirurgiju dojke boravio je dr Aleksandar Guzijan iz Centra za dojku, Kliničkog Centra Banja Luka.

 Razlog boravka ljekara je bila je edukacija iz oblasti hirurgije dojke te rekonstruktivne i estetske hirurgije dojke. Akcija edukacije je sprovedena uz pomoć Ministarstva zdravlja Vlade  Republike Srpske, Kliničkog Centra Banja Luka te uz pomoć Avon-a kroz akciju “Šetnja za život 2009”

Evropski Onkološki Institut u Milanu ( www.ieo.it ) predstavlja privatnu medicinsku ustanovu koja je osnovana 1996. godine kao specijalizovana medicinska ustanova te naučno-istrazivački centar. Trenutno ima oko 1000 zaposlenih radnika a Institut je smješten u južnom dijelu grada Milana i u svom kompleksu ima tri četvorospratne zgrade. 2009. godine je potpisan veliki projekat da se u okruženju Instituta nastave radovi, koji su u toku, i koji će dovesti do izgradnje najvećeg Istrazivačko naučnog Centra ove vrste u Evropi (tzv. Citta della Scienza, Cerba). IEO je medicinska ustanova koja se prvenstveno bavi liječenjam pacijenata onkološke patologije, u kojem je dijagnostičko-terapijski i naučno istraživački sistem potpuno ujedinjen. Institut objedinjuje hirurgiju, radiologiju, radioterapiju, onkologiju, patologiju i nuklearnu medicinu te se iz toga može videti multidisciplinarnost u pristupu pacijentu.  Pacijentima su na raspolaganju usluge koje im pružaju najpoznatiji ljekari iz oblasti lijčenja malignih bolesti, od dijagnostičkih pretraga na najsavremenijim medicinskim aparatima do onkologije, hirurgije kao i čitav sistem psihološko-fizikalno terapijskog tretmana u liječenja navedenih bolesnika..  Evropski Onkološki Institut u Milanu predstavlja referentnu ustanovu za hirurgiju dojke u Evropi. Pacijenti većinom dolaze privatnim putem iz svih dijelova Italije i Evrope a pravo na liječenje imaju i pacijenti Nacionalnog Zdravstvenog Osiguranja Italije.

Onkološka hirugija dojke je jedna od glavnih dijelatnosti Instituta. Na Institutu se nalazi Klinika za hirurgiju dojke (Senology division) koja je podijeljena na dva odjeljenja. U Institutu ima ukupno deset operacionih sala od kojih su četiri do pet sala svakodnevno na raspolaganju za hirurge senologije i rekonstruktivne hirurgije. Dnevno se operiše preko 25 pacijenata iz oblasti patologije dojke a operacione sale rade konstantno od 8 sati ujutro do devet, deset sati navečer ponekad i duže.. Pacijentkinje su preoperativno kompletno obradjene tako da većina njih na operaciju ide sa već poznatom dijagnozom. Sentinel biopsija limfnog čvora je rutinska procedura u ovoj ustanovi i metoda se obavlja isključivo gama kamerom bez upotrebe vitalne boje. Od dijagnostičkih metoda obavljaju se UZ dojki, digitalna mamografija, FNAB, Core needle biopsija, stereotaksijska vakum asistirana biopsija kao i ROLL markacija nepalpabilnih lezija u dojci. U operacionim salama je na raspolaganju linearni akcelerator za intraoperativnu radioterapiju koja se sprovodi u slucajevima koji zahtjevaju protokoli liječenja.
Na Institutu je i Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju (Divisione di Chirurgia Ricostruttiva). Svaki operativni zahvat na dojci se završava uz asistenciju plastičnog hirurga koji se zavisno od nedostatka tkiva na dojci nakon onkološkog tretmana, odlučuje se za različite rekonstruktivne zahvate. Većina operativnih zahvata na dojci ovde se završava rekonstruktivnim zahvatom sa implantacijom proteze.
Načelnik klinike je Prof. dr Jean Yves Petit, jedan od najvećih autoriteta iz oblasti rekonstrukcije dojke. Klinika za rekonstruktivnu hirurgiju je vezana za Kliniku za senologiju, te se najvećim dijelom bavi hirurškim liječenjem rekonstrukcije dojke i estetske hirurgije dojke. Godišnji broj rekonstruktivnih operacija iz oblasti patologije dojke je preko 3000, a obavljaju se sve operacije neposredne te odložene rekonstrukcije dojke, kao i odložene korektivne i estetske operacije.. Trend je da se mnogi operativni zahvati obavljaju u blok anesteziji ili lokalnoj anesteziji te se korekcija asimetrije transferom masti-lipofilling, rekonstrukcija bradavice i areole  pa i sama augmentaciona mamoplastika obavljaju u lokalnoj aneseziji.
 
Dr Guzijan se sa Instituta vratio pre tri mjeseca i naučene hirurške metode liječenja po standardima IEO primjenjuje u toku onkoloških operacija u Centru za dojku KC Banja Luka. Što se tiče plastine hirurgije, period edukacije dr Nikole Baroš-a je trajao pola godine. Dr Baroš je participirao u svim rekonstruktivnim i estetskim zahvatima koji su se obavljali na Klinici te u potpunosti usavršio operative tehnike rekonstrukcije dojke nakon skin sparing/nipple mastektomije plasiranjem anatomske proteze, ekspandera, primjenom režnjeva, (autologos ili sa implantom), metodu lipofillinga, te korektivne i estetske operativne zahvate (mastopeksije, reduktivne mastoplastike, augmentacija..). Tokom edukacije ljekari su učestvovali u naučno istraživačkom radu, u istraživačkim projektima “Primjena lipofilinga nakon rekonstrukcije dojke u cilju korekcije asimetrije”, prospektivnoj studiji razloga nekroze bradavica-areola kompleksa nakon rekonstrukcije dojke poslije “nipple sparing” mastektomije, te “Local recurrence after abdominal flap breast reconstruction”.  

                                                           
 Podrškom te razumjevanjem poslovodstva Kliničkog Centra Banja Luka za patologiju dojke trenutno je u procesu nabavke neophodna oprema za izvođenje ovih rekonstruktivnih zahvata (kanile za lipofiling, centrifuge, anatomskih proteza, dopler za intraoperativnu primjenu u toku mikrohirurskih operacija te drugi hirurški instrumentarij neophodan za rekonstruktivne i esteske operacije hirurgije dojke).
 Nabavkom neophodnog hirurškog instrumentarija, u KC Banja Luka, uskoro će se obavljati operacije i primjenjivati metode iz oblasti hirurgije dojke i rekonstrukcije dojke koje se po prvi put primjenjuju u regionu a koje su trenutno opšti trend u Zapadnoj Evropi, Brazilu i USA. Edukovanim osobljem te nabavkom neophodnih tehničkih sredstava hirurška patologija dojke u Kliničkom centru Banja Luka će ispunjavati sve Evropske standarde, i u potpunosti može da se akredituje u bilo kojoj instituciji za Akreditaciju u Evropskoj Uniji.
Saradnja Kliničkog centra Banja Luka sa Evropskim onkoloskim Institutom u Milanu se nastavlja, u planu su dolasci ljekara iz IEO Instituta u KC te obavljanje zajedničkih operacija iz oblasti rekonstruktivne i estetske hirurgije dojke u KC Banja Luka, posebno nakon uspostavljanja i pokretanja radioterapije u KC Banja Luka kao i dogovor o mogućnosti primjene intraoperativne radioterapije. Plan je da KC Banja Luka postane lider iz oblasti liječenja patologije dojke u regionu.