Spisak bitnih telefonskih brojeva
Broj telefonske centrale Kliničkog centra 051/342 100
Za preuzimanje kompletnog imenika kliknite ovdje
 
Rb. Klinika,zavod Odjeljenje Broj telefona
1. Klinika za unutrašnje bolesti Prijemna ambulanta 051/342 611
Odjeljenje gastrologije i hepatologije 051/342 574
Odjeljenje nefrologije 051/342 514
odjeljenje hematologije 051/342 567
Odjeljenje reumatologije i imunologije 051/342 661
2. Klinika za dječiju hirurgiju Odjeljenje dječije hirurgije 051/342 438
Operaciona sala 051/342 207
Intenzivna njega 051/342 203
3. Klinika za kardiovaskularne bolesti Narudžbe za kateterizaciju srca 051/342553
Kardiologija II 051/342 649
Koronarna jedinica 051/342 521
Bolesti perifernih krvnih sudova i 051/342 522
Neinvazivna dijagnostika
Odjeljenje-pejsmejker centar 051/342 513
4. Klinika za endokrinologiju,dijabetes 051/342 508
i bolesti metabolizma
5. Klinika za plućne bolesti Odjeljenje pulmologije -prijemni trakt 051/343 206
Odjeljenje tuberkuloze 051/343 273
Odjeljenje inteziv. njege 051/343 252
6. Klinika za dječije bolesti Prijemna ambulanta 051/342 298
Odjeljenje inteziv. njege 051/342 405
Odjeljenje pulmologije 051/342 429
7. Klinika za neurologiju Odjeljenje za opštu neurologiju 051/342 686
Jedinica za moždani udar 051/342 542
8. Klinika za torokalnu hirurgiju Odjeljenje opšte torokalne hirurgije 051/343 232
9. Klinika za vaskularnu hirurgiju Odjeljenje vaskularne hirurgije 051/343 233
10. Klinika za opštu i abdominalnu Odjeljenje opšte hirurgije 051/343 226
hirurgiju Odjeljenje abdominalne hirurgije 051/343 323
11. Klinika za urologiju Opšta i konzervativna urologija 051/343 343
Odjeljenje za operativnu urologiju 051/343 222
12. Klinika za plastično-rekonstruktivnu
hirurgiju 051/343 253
13. Klinika za neurohirurgiju 051/343 398
14. Klinika za ginekologiju i akušerstvo Odjeljenje porodilišta 051/342 390
Odjeljenje intezivne njege 051/342 330
15. Klinika za infektivne bolesti Prijemna ambulanta 051/342 410
Odjeljenje intezivne njege 051/342 495
16. Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju 051/342 647
17. Klinika za ortopediju i traumatologiju Odjeljenje za ortopediju 051/343 242
Odjeljenje za traumatologiju 051/343 249
18. Klinika za kožne bolesti 051/342 481
19. Klinika za anesteziju i
intenzivno liječenje 051/343 293
20. Klinika za onkologiju 051/342 502
21. Klinika za očne bolesti 051/342 630
22. Klinika za bolesti uha,grla i nosa 051/342 650
23. Služba operacionih sala sa 051/343 231
sterilizacijom 051/343 227
24. Zavod za patologiju 051/342 391
25. Zavod za nuklearnu medicinu i
bolesti štitne žlijezde Prijem pacijenata 051/342 367
26. Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 051/342 257
27. Zavod za mikrobiologiju 051/342 471
28. Zavod za medicinsko snabdjevanje –
apoteka KC-a 051/342 305
29. Zavod za radilogiju Prijem pacijenata-Novi dijagnostički centar 051/342 690
Prijem pacijenata-Stari dio Zavoda 051/342 249
30. Klinika za psihijatriju 051/463 500
31. Ekonomsko-finansijski poslovi 051/343 367
32. Služba za opšte i pravne poslove 051/342 279
33. Služba uslužnih djelatnosti 051/342 354
Odjeljenje poslova teh.djelatnosti 051/342 450
Odjeljenje za prip.i distribuciju hrane 051/342 326
Odjeljenje za pranje i održ. bolničkog veša 051/342 292
34. Jedinica intezivne medicine 051/342 507