Poštovani,

Način i raspored rada onkoloških i hematoloških konzilijuma, u kojima pored zaposlenih iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske učestvuju i radioterapeuti iz Centra za radioterapiju, uputnice za onkološki i hematološki konzilijum, odluku onkoloških i hematoloških  konzilijuma, kao i dokument o formiranju i organizaciji rada onkoloških i hematoloških konzilijuma možete preuzeti na ovom sajtu.

Vaša obaveza je da pacijente usmjeravate prema onkološkom i hematološkom konzilijumu koji su sada u punom sastavu i imaju mogućnost donošenja adekvatnih odluka.

Pacijenti koji se upućuju na onkološki i hematološki konzilijum moraju biti u potpunosti obrađeni.
Ako se pacijent upućuje na onkološki i hematološki konzilijum iz druge ustanove ili iz primarnog nivoa, potrebno je pored kompletne medicinske dokumentacije i popunjenog obrasca “uputnica za onkološki i hematološki konzilijum” od strane ordinarijusa, dostaviti i uputnicu ljekara porodične medicine.

 S poštovanjem,

GENERALNI DIREKTOR

Prof. dr sc. med. Mirko Stanetić