U Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane – Referentni centar intenzivne medicine za nehirurške grane zaposleno je 16 doktora, od toga 5 supspecijalista intenzivne terapije zaličitih specijalističkih profila (pulmolog, neurolog, internista, anesteziolog), 2 doktora specijalista interne medicine za supspecijalizaciji iz intenzivne terapije, 7 doktora na specijalizaciji i 2 doktora sekundarca. Treba napomenuti da je osnovni koncept funkcionisanja Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane multidisciplinarnost iz konzervativnih disciplina sa krajnom supspecijalizacijom iz intenzivne terapije. Od zaposlenih doktora 2 su doktora nauka u akademskom zvanju profesora i docenta, jedan doktor pred odbranom doktorske disertacije, 3 doktora na doktorskim studijama.

Načelnik Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane:
Prof. dr Peđa Kovačević, FCCP, specijalista pneumoftiziolog,
supspecijalista intenzivne terapije, primarijus,
FCCS instruktor
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email:
pedja.kovacevic@kc-bl.com
pdf Biografija
Šef Odjeljenja intenzivnog liječenja za nehirurške grane:
Dr Danica Momčičević, FCCS, specijalista pneumofitizolog,
supspecijalista intenzivne terapije,
FCCS instruktor

Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: danica.momcicevic@kc-bl.com
pdf Biografija
Šef Odjeljenja poluintenzivne njege za nehirurške grane:
Doc. dr Saša Dragić, FCCS, specijalista neurologije,
supspecijalista intenzivne terapije,
FCCS instruktor

Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: sasa.dragic@kc-bl.com
pdf Biografija
Šef Odjeljenja – Centar za edukaciju i kliničke vještine iz oblasti intenzivne medicine:
Dr Biljana Zlojutro, FCCS, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom,
supspecijalista intenzivne terapije,
FCCS instruktor

Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: biljana.zlojutro@kc-bl.com
pdf Biografija
Šef Odjeljenja intenzivne medicine za zaražene virusom korona (COVID5):
Dr Milka Jandrić, FCCS, specijalista interne medicine,
supspecijalista intenzivne terapije,
FCCS instruktor

Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: milka.jandric@kc-bl.com
pdf Biografija
Koordinator Centra za neinvazivnu mehaničku ventilaciju:
Dr Sandra Topolovac, FCCS, specijalista interne medicine,

supspecijalista intenzivne terapije,
FCCS instruktor

Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: sandra.topolovac@kc-bl.com
pdf Biografija
Glavna sestra Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane:
Dragana Koljančić, Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: dragana.koljancic@kc-bl.com
pdf Biografija
Dr Vedrana Malešević, FCCS, specijalista interne medicine,
supspecijalista intenzivne terapije,
FCCS instruktor

Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: vedrana.malesevic@kc-bl.com
pdf Biografija
Dr Goran Barić,  FCCS, specijalista pulmologije,
na supspecijalizaciji iz intenzivne terapije,
FCCS instruktor

Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: goran.baric@kc-bl.com
pdf Biografija
Dr Jovana Malić, FCCS, specijalista pulmologije,
FCCS instruktor

Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: jovana.malic@kc-bl.com
pdf Biografija
Dr Boris Tomić, FCCS, specijalista pulmologije,
FCCS instruktor

Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: boris.tomic@kc-bl.com
pdf Biografija
Dr Tanja Knežević, FCCS,
na specijalizaciji iz pulmologije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: tanja.knezevic@kc-bl.com
pdf Biografija
Dr Dragana Rakić, FCCS,
na specijalizaciji iz pulmologije

Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: dragana.rakic@kc-bl.com
pdf Biografija
Dr Ivana Jovanović, FCCS,
na specijalizaciji iz pulmologije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: ivana.jovanovic@kc-bl.com
pdf Biografija
Dr Dragana Miholjčić, FCCS,
na specijalizaciji iz interne medicine
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: dragana.miholjcic@kc-bl.com
pdf Biografija
Dr Jovana Jorgić, FCCS,
na specijalizaciji iz infektologije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: jovana.jorgic@kc-bl.com
pdf Biografija
Dr Tomislav Buvač, FCCS,
na specijalizaciji iz pulmologije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: tomislav.buvac@kc-bl.com
pdf Biografija
Dr Grozdana Кlječanin, FCCS,
na specijalizaciji iz interne medicine
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: grozdana.kljecanin@kc-bl.com
pdf Biografijа
Dr Maja Kos, Маја Кос, FCCS,
doktor medicine
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: maja.kos@kc-bl.com
pdf Biografijа

 


OSTALO OSOBLJE

U Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane u stalnom radnom odnosu su 52 medicinske sestre zaposlene na poslovima intenzivne njege oboljelih pacijenata. U Klinici je takođe zaposlen 1 administrativni radnik, 5 pomoćnih radnica i 3 nosača.
Svi zaposleni obavljaju svoju profesionalnu djelatnost u skladu sa opisom radnog mjesta, a u skladu sa svim propisima i normama koji važe u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane.
Svakodnevno se radi na unapređenju u svim segmentima, posebno na edukaciji medicinskog zdravstvenog osoblja za izvođenje složenih medicinskih procedura koje se rade u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane.


IN MEMORIAMDR MARKO PEKIJA – Najbolji među izvrsnima


Doktor Marko Pekija, ljekar Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske preminuo je u 37. godini života nakon više od mjesec dana borbe sa posljedicama infekcije virusom korona. Rođen je 8. septembra 1983. godine u Banja Luci, živio je i odrastao u Prijedoru. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 2013. godine je stekao zvanje doktora medicine. Profesionalnu karijeru je započeo u Domu zdravlja Prijedor 2013. godine. 1. marta 2019. godine zasniva radni odnos u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane UKC RS. Tako o Marku čitamo svih ovih dana.

A naša je priča ovakva,

Klinika intenzivne medicine za nehiruške grane je mjesto gdje se privučeni idejom humanosti i energijom  timskog rada okupljaju entuzijasti koji su završili medicinski fakultet, doktori medicine, da bi liječili kritično oboljele pacijente, često one za koje većina misli da su nepovratno izgubljeni. Jedan takav doktor pridružio nam se tog 1. marta 2019. godine. Marko Pekija, plavooki momak, sa rancem na lijevom ramenu, pomalo uplašen, ali sa širokim osmijehom. I kako to već biva na surovim mjestima gdje ili morate brzo stati na noge ili ćete nestati, uplašeni, plavooki momak sa širokim osmijehom je ostao i opstao. Brzo je Marko ovladao znanjima i vještinama koje su neophodne da bi jedan doktor radio u intenzivnoj i još brže je pokazao da možda i ponajbolje od svih nas već vlada vještinom koja je u našoj maloj porodici, svima poznatoj kao “ Mi iz KIM-a“, najcjenjenija, biti dobar čovjek, drug i kolega. Naučili smo od Marka da ne možemo biti umorni, jer on to nikad nije bio. Naučili smo od Marka da uvijek mora da postoji neki razlog za osmijeh i dobro raspoloženje, jer smo to od njega uvijek dobili. Naučili smo od Marka da u uslovima velikog opterećenja, kakvi u intenzivnoj svakako jesu uvijek postoji neka dobra šala i vesela riječ, i u najtežim trenucima. Naučili smo od Marka kako se bude požrtvovan roditelj, najbolji tata na svijetu, najbolji muž na svijetu i pored teškog posla i ogromnog opterećenja. Empatija, dobrota, pozitivan duh, ambicija, želja za životom, sjaj u oku……to smo sve dobili u Marku, mladom čovjeku sa dušom anđela. Kako su samo na gubitku oni koji ga nisu poznavali.

21.03.2020. primili smo prvog korona pozitivnog, kritčno oboljelog pacijenta……..I onda smo naučili od Marka kako se bude najbolji drug i radni kolega. Među prvima je prihvatio izazov borbe sa novom pošasti, radio neumorno, požrtvovano i samostalno. Činilo se bez imalo straha i bojazni. Nikada nismo pričali o tome, valjda zbog bojazni da se to stvarno i ne desi, ali desilo se. Jedan od nas se teško razbolio. Bio je to Marko. Pokazao nam je kako se i u bolesti bude čovjek, hrabar i dostojanstven, iako su plave oči bile uplašene i tražile nadu u svima nama. Borba je bila duga i i neizvjesna, nadasve teška, ali nadali smo se, svim srcem. Nismo mogli drugačije poznavajući Marka.

13.09.2020. godine, u kasnim večernjim satima, stigla nam  je nemila vijest, Marko više nije sa nama.

Ljude kao što je Marko bio ne možete izgubiti, oni ne mogu nestati. Takvi ljudi, pošteni, iskreni, požrtvovani, koji čine dobra djela a ne očekuju ništa za uzvrat, zbog kojih ste naučili prepoznati svoje mane i vrline, žive uvijek i svagdje. Oni žive u svima nama. Tako će i doktor Marko Pekija. Sve dok je  kraljevsko plavih uniformi u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane, sve dok smo tu “Mi iz KIM-a“  živjeće i uspomena na najboljeg među izvrsnima.

 Tvoji prijatelji iz Klinike intenzivne medicine za nehiruške grane