U Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane – Referentni centar intenzivne medicine za nehirurške grane zaposleno je 16 doktora, od toga 5 supspecijalista intenzivne terapije zaličitih specijalističkih profila (pulmolog, neurolog, internista, anesteziolog), 2 doktora specijalista interne medicine za supspecijalizaciji iz intenzivne terapije, 7 doktora na specijalizaciji i 2 doktora sekundarca. Treba napomenuti da je osnovni koncept funkcionisanja Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane multidisciplinarnost iz konzervativnih disciplina sa krajnom supspecijalizacijom iz intenzivne terapije. Od zaposlenih doktora 2 su doktora nauka u akademskom zvanju profesora i docenta, jedan doktor pred odbranom doktorske disertacije, 3 doktora na doktorskim studijama.

Načelnik Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane:
primarijus profesor Peđa Kovačević, specijalista pneumoftiziolog,
supspecijalista intenzivne terapije, FCCS
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: pedja.kovacevic@kc-bl.com
pdf Biografija
Šef Odjeljenja intenzivnog liječenja za nehirurške grane:
Danica Momčičević, specijalista pneumofitizolog,
supspecijalista intenzivne terapije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: danica.momcicevic@kc-bl.com
pdf Biografija
Šef Odjeljenja poluintenzivne njege za nehirurške grane:
docent Saša Dragić, specijalista neurologije,
supspecijalista intenzivne terapije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: sasa.dragic@kc-bl.com
pdf Biografija
Šef Odjeljenja – Centar za edukaciju i kliničke vještine iz oblasti intenzivne medicine:
dr Biljana Zlojutro, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom,
supspecijalista intenzivne terapije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: biljana.zlojutro@kc-bl.com
pdf Biografija
Glavna sestra Klinike:
Dragana Koljančić, Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: dragana.koljancic@kc-bl.com
pdf Biografija
Milka Jandrić, specijalista interne medicine,
supspecijalista intenzivne terapije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: milka.jandric@kc-bl.com
pdf Biografija
Sandra Topolovac, specijalista interne medicine,
na supspecijalizaciji iz intenzivne terapije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: sandra.topolovic@kc-bl.com
pdf Biografija
Vedrana Malešević, specijalista interne medicine,
na supspecijalizaciji iz intenzivne terapije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: vedrana.malesevic@kc-bl.com
pdf Biografija
Goran Barić, specijalizant pulmologije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: goran.baric@kc-bl.com
pdf Biografija
Jovana Malić, specijalizant pulmologije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: jovana.malic@kc-bl.com
pdf Biografija
Boris Tomić, specijalizant pulmologije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: boris.tomic@kc-bl.com
pdf Biografija
Tanja Knežević, specijalizant pulmologije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: tanja.knezevic@kc-bl.com
pdf Biografija
Dragana Rakić, specijalizant pulmologije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: dragana.rakic@kc-bl.com
pdf Biografija
Ivana Jovanović, specijalizant pulmologije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: ivana.jovanovic@kc-bl.com
pdf Biografija
Marko Pekija, specijalizant pulmologije
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: marko.pekija@kc-bl.com
pdf Biografija
Dragana Miholjčić, doktor medicine
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: dragana.miholjcic@kc-bl.com
pdf Biografija
Miroslav Pajić, doktor medicine
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: miroslav.pajic@kc-bl.com
pdf Biografija
Željka Vučić, doktor medicine
Tel: +387 51 342 603
Fax: +387 51 310 530
Email: zeljka.vucic@kc-bl.com
pdf Biografija

OSTALO OSOBLJE

U Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane je u stalnom radnom odnosu 33 medicinske sestre zaposlenih na poslovima intenzivne njege oboljelih pacijenata. U Klinici je takođe zaposleno 1 administrativni radnik, 4 pomoćne radnice i 2 nosača.
Svi zaposleni obavljaju svoju profesionalnu djelatnost u skladu sa opisom radnog mjesta a u skladu sa svim propisima i normama koji važe u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane.
Svakodnevno se radi na unapređenju u svim segmentima, posebno u edukcaiji medicinskog zdravstvenog osoblja za izvođenje složenih medicinskih procedura koje se rade u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane.