Izgradnjom južnog krila CMB-a, konačno će biti riješena jedna od najvećih boljki Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske a to je miješanje onih pacijenata koji dolaze na preglede i onih koji leže na stacionaru. Ovaj način organizacije će takođe dovesti do povećanog broja ambulantnih pacijenata, a do smanjenja dana ležanja pacijenata na stacionaru. Na ovaj način povećavamo frekvenciju pacijenata .Južno krilo CMB-a će se izvoditi u dvije faze. Faza I obuhvata lamelu A i lamelu B.

I Faza – Jug 1, prvi dio lamele A podrazumijeva podrumski dio, zatim suteren u kojem  se nalazi Centar za radioterapiju na površini od 1500m2, koji je u potpunosti izgrađen i pušten u funkciju. Centar za radioterapiju  predstavlja najsavremeniji centar za liječenje pacijenata zračenjem na cijelom Balkanu i pruža pacijentima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine mogućnost liječenja u svojoj zemlji.  I faza obuhvata i radove na nivou prizemlja na kojem se nalazi Dijagnostički cenar zavoda za radiologiju koji je 2011-te  proširen, pušten u rad i preimenovan u Zavod za kliničku radiologiju. I sprat  i ostali dio I faze je realizovan konstruktivno, sa završenom fasadom, krovom, uzemljenjem  i  gromobranskim instalacijama. Na svim etažama sa koridorima i vertikalnim komunikacijama (liftovi i stepenište) uspostavljene su međusobne veze, kao i veze sa Centralnim objektom.

I Faza – Jug1, drugi dio lamele B-centralni dio  je nastavak  radova prvog dijela I faze koji se odnose na izvođenja mašinskih, elektro i hidro instalacija i svih završnih radova u građevinarstvu u cilju  osposobljavanja lijevog  krila  južnog dijela CMB-a. Drugi dio izgradnje će obuhvatiti i sve ostale radove na parternom uređenju ispred južnog dijela CMB-a.

II Faza – Lamela C predstavlja lijevo krilo Južnog dijela CMB-a kao konstruktivnu lamelu. U ovom dijelu objekta u suterenu smjestiće se Dijagnostika nuklearne medicine, kardiologija i reumatologija. U sastavu kardiologije biće izgrađena i  opremljena sala za interventnu kardiologiju – PACE MAKER. Ovim projektom biće opremljena još jedna sala za interventnu kardiologiju,dok su građevinski radovi za  istu salu i još jednu koja se prenosi iz postojeće sale u CMB-u ( ukupno dvije ) definisani u radovima I Faze –Jug1,drugi dio lamela B-centralni dio. Na nivou prizemlja nalaziće se neurologija i neurohirurgija, endokrinologija, pulmologija i torakalna hirurgija, gastroenterologija i abdominalna hirurgija i uprava poliklinike, a na I spratu biohemijski laboratorij, urinski laboratorij, imunohemijski laboratorij, hematološki laboratorij, oftalmologija i otorinolaringologija.

U građevinskom smislu je najzahtjevnija Dijagnostika nuklearne medicine koja zauzima veći dio suterena, a za potrebe dekontaminacije otpadnih voda iskorišten je prostor podruma. Zaštita od zračenja urađena je po elaboratu koji je izradio Institut za javno zdravstvo R.S. – Centar za zaštitu od zračenja.
Dispozicija pojedinih odjela je urađena u skladu sa  projektnom dokumentacijom koja je revidovana i usvojena od strane Univerzitetske bolnice Klinički centar .
Osnovna arhitektura, materijali i detalji treba da  predstavljaju kontinuitete sa projektom I Faze izgradnje južnog dijela, te u smislu projektne dokumentacije oba objekta Faze I i Faze II sa ulaznim dijelom treba posmatrati kao jedinstvenu dokumentaciju.

II faza- Lamela C odvija se kao Implementacija III faze Projekta modernizacije bolnice u BiH ( u skladu sa EDCF Sporazumom o kreditu br.BiH-3 ). Potpisivanje ugovora između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i „Samsung C&T“ korporacije, vodeće kompanije „Samsung C&T – Namhung“ konzorcijuma 11.12.2012. godine
Dozvola i odobrenje  (od strane KCBL)
•    Dozvola za pripremne radove: 8.4.2013. godine
•    Glavna građevinska dozvola: 17.6.2013. godine

Trajanje izgradnje

U junu 2013. godine, tačnije 21.06.2013. godine počeli su radovi na izgradnji II faze lamele C Južnog krila.

2416716


Istog dana izvršeno je iskolčenje kontura objekta i otpočeli su radovi na iskopu temeljne jame.

4461034


Već početkom jula, 01.07.2013. godine počinju prvi betonski radovi koji završavaju 21.10.2013. godine

63618235437091


Nakon toga pristupa se radovima na mašinskim, elektro i vodovodnim instalacijama unutrašnjeg dijela kao i završnim unutrašnjim radovima. Radovi su trajali nešto više od godinu dana i završeni su 31.12.2014. godine.

1999244 6237267

998368 3204045

8865323 9046202


Dana 29.11.2013. godine počinju radovi na postavljanju fasadne stolarije i traju do 15.02.2014. godine. U to vrijeme počinju i radovi na pripremi i postavljanju fasadnih trespa panela i ti radovi završavaju 01.08.2014. godine.

3142592 7431076

 

Nakon završavanja pregradnih zidova i instalacija pristupilo se radovima pripreme i bojenja unutrašnjih zidova i plafona, kao i radovima na unutrašnjoj stolariji.

99001622766184

Uporedo sa ovim radovima odvijali su se i radovi na postavljanju elektro i mašinskih instalacija (utičnice, prekidači,priključci…), kao i priprema za montažu specijalne opreme za nuklearnu medicinu.

7586987

 

 

 

 

 

 


Radovi su završeni 31.12.2014. godine nakon čega se pristupilo montaži medicinske i nemedicinske opreme i namještaja.

64583853941491


Dana 12. februara 2015. godine predstavnici kompanije GE iz Mađarske skupa sa kolegama iz Poljske, zaduženim za mehaničko instaliranje dijela kapitalne opreme za UKC Republike Srpske (PET CT, SPECT CT i digitalni mamograf) su stigli u Banja Luku.

Kapitalna oprema za nuklearnu medicinu kao i ultrazvukovi, trake za trčanje i ostala razna GE medicinska oprema je dopremljena iz skladišta u Kopru (4 velika šlepera).
U petak, 13. februara 2014. godine počeo je istovar kapitalne i druge opreme. Manji dio opreme je istovaren u skladište UKC RS (ultrazvukovi, trake za trčanje i sl.), a veći (kapitalna medicinska oprema) u prostor objekta ispred dijela koji pripada Nuklearnoj medicini i u sam prostor Nuklearne medicine.Istovar opreme, uzevši u obzir njenu težinu, je bio dosta komplikovan zato što se moralo voditi računa da ne dođe do oštećenja/pucanja podova. Stoga su se koristile velike PVC ploče kao podloške za podove.Istovar opreme je prošao besprijekorno i kolege iz Mađarske i Poljske su radili danonoćno kako bi nadgledali i pomagali prilikom istovara i transporta opreme.

Digitalni mamograf je isporučen u za to predviđen prostor. Zahvaljujući kolegama iz Tehničke službe, postavljene su nedostajuće rigips ploče na plafon i stavljena odgovarajuća rasvjeta. Prostor je očišćen i spreman za instalaciju digitalnog mamografa.

4 5

 IMG_20150213_141924 IMG_20150213_141933

Služba obezbjeđenja UKC RS je aktivno učestvovala u cijelom procesu istovara robe (oslobađanje parkinga ispred objekta TEB-a) kao i kasnije (nadgledanje novoizgrađenog objekta kao i skladišta UKC RS u koje je smještena oprema).Mehanička instalacija kapitalne opreme je protekla bez problema i u skladu sa planiranim.

Untitled


 Radovi na trafo stanici TS-5 su počeli u septembru 2014. godine i trajali do kraja 2014. godine.

20140822_174728 (3264 x 2448) 20140827_081234 (3264 x 2448)

TS-5IMG_3938