Služba za informaciono-komunikacione tehnologije vrši proučavanje,  razvoj, standardizaciju i održavanje informaciono-komunikacionih tehnologija koje su potreba medicinskog i nemedicinskog osoblja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. U sklopu Službe trenutno postoje:

Odjeljenje za servisiranje, održavanje i podršku čiji su zadaci da:

•    prati i obezbjeđuje pravovremeno otklanjanje kvarova na računarskoj i mrežnoj opremi;
•    obavlja i obezbjeđuje informatičko – tehničku opremu korisnika;
•    obezbjeđuje održavanje i podršku prilikom korišćenja aplikativnih programa;
•    vrši postavljanje računarsko – komunikacione mreže unutar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•    obezbjeđuje podršku pri korišćenju sistemskog softvera  unutar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•    osigurava distribuciju, prenos i kontrolu podataka;
•    sprovodi mehanizme zaštite informacionog sistema i komunikacione mreže, te sigurnosti podataka u sistemu;
•    obezbjeđuje optimalno korištenje informatičke opreme i resursa, uvažavajući potrebe organizacionih jedinica Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•    osigurava upravljanje ostalom informatičkom infrastrukturom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;

Odjeljenje za razvoj i standardizaciju

•     učestvuje u definisanju strategije razvoja integralnog informacionog sistema i primjene informacionih tehnologija u poslovanju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•     prati, uvodi i standardizuje nove informaciono – komunikacione tehnologije u poslovanje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u skladu sa potrebama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•     predlaže i vrši izbor računarske i komunikacione opreme za Univerzitetski klinički centar Republike Srpske;
•     obezbjeđuje projektovanje, podešavanje i održavanje računarsko -komunikacione mreže unutar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•     obezbjeđuje projektovanje, instaliranje, podešavanje i održavanje sistemskog softvera  unutar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•     obezbjeđuje unapređivanje i kreiranje novih telekomunikacionih usluga unutar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•     obezbjeđuje blagovremenu obradu i arhiviranje podataka u skladu sa važećim pravilima i propisima;
•     obezbjeđuje i sprovodi mehanizme zaštite informacionog sistema, komunikacione mreže i telekomunikacione mreže te sigurnost podataka u sistemu;
•     obezbjeđuje optimalno korištenje informatičke opreme i resursa, uvažavajući potrebe organizacionih jedinica Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•     osigurava upravljanje ostalom informatičkom infrastrukturom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•     radi na stalnom unapređenju postojećih poslova;
•     obavlja i druge djelatnosti iz djelokruga rada odjeljenja.

Odjeljenje telefonije i komunikacija čiji su zadaci da:

•    prati i obezbjeđuje pravovremeno otklanjanje kvarova na telekomunikacionoj opremi i mreži;
•    vrši postavljanje telekomunikacione mreže unutar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•    obezbjeđuje telefonsku podršku u pozivima unutar i izvan Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;
•    vrši dodjelu telefonskih brojeva i održavanje liste telefonskih brojeva u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske;
•    obezbjeđuje optimalno korištenje telekomunikacione opreme, uvažavajući potrebe organizacionih jedinica Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske;

Telefonski imenik Odjeljenja

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka