Služba organizacije pružanja zdravstvene zaštite i održavanja higijene osnovana je kao posebna organizaciona jedinica u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 2011. godine. Broji 252 radnika, a od toga 184 pomoćne radnice, 4 frizera i  63 nosača i šefa službe.
Djelatnost Službe organizacije pružanja zdravstvene zaštite i održavanja higijene je organizacija i nadzor higijene unutar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, pravovremena nabavka sredstava za higijenu, organizacija rada radnika na prenošenju bolesnika i materijala, komunikacija sa klinikama, službama, zavodima, organizacija i rad radnika na poslovima brijanja i šišanja, plan i pravilna preraspodjela po organizacionim jedinicama.

Podijeljena u tri kategorije:

  1. održavanje higijene unutrašnjeg prostora
  2. prenošenje bolesnika i materijala
  3. poslovi brijanja i šišanja

08 Higijena