Dana 01.9.2014. godine izdvojena je Služba intenzivne medicine za nehirurške grane kao posebna organizaciona jedinica u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. U ovoj Službi će biti tretirani životno ugroženi pacijenti iz konzervativnih grana medicine. Ona će biti podrška svim klinikama i odjeljenjima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, a istovremeno će biti podrška svim zdravstvenim ustanovama koje budu imale potrebu upućivati ovakve pacijente na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. U saradnji sa prestižnim svjetskim bolnicama iz ove oblasti ostvarena je tijesna saradnja u stručnom i edukativnom smislu i predstavlja dio projekta razvojanja intenzivne medicine. Opremljenost i uvedene procedure su takođe u skladu sa važećim standardima što omogućava visok nivo dijagnostike i liječenja. Zahvaljujući dobroj opremi pacijenti mogu biti potpuno respiratorno i kardiovaskularno zbrinuti. Služba intenzivne medicine za nehirurške grane će koordinisati rad svih intenzivnih njega Klinika koje liječe nehirurške bolesnike u Univerzitetskom kliničkom centru RS, što će rezultirati višim nivoom pružanja usluga životno ugroženim pacijentima u tijesnoj saradnji sa Klinikom za anesteziju i intenzivno liječenje.

Godine 2008. osnovana je Jedinica intenzivne medicine u Univerzitetskom kliničkom centru RS prema standardima i organizaciji Evropskog udruženja intenzivne medicine. Djelovala je kao samostalna jedinica do 2013. godine kada je zbog promjene u organizaciji pripojena Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje. Sadašnja reorganizacija je izvršena u skladu sa rekonstrukcijom Univerzitetskog kliničkog centra RS kako bi po završetku mogla zadovoljiti novostvorene kapacitete i tehnološku opremljenost i u potpunosti pružiti kompletnu uslugu ovoj vrsti pacijenata.

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka