Da bi se postigli željeni terapijski ciljevi kod pedijatrijskih pacijenata, od ključne važnosti jeste osigurati dostupnost farmaceutskih oblika koji su odgovarajući za uzrast, stabilni su, efikasni i dobro se podnose. Primjena terapije kod odojčadi i djece predstavlja veliki problem usljed nedostatka adekvatnih komercijalno dostupnih preparata koji se mogu peroralno primjeniti kod pacijenata ove starosne dobi. U ovakvim situacijama uloga farmaceuta je od izuzetnog značaja da svojim znanjem i mogućnostima obezbijedi lijek u odgovarajućoj dozi i adekvatnom farmaceutskom obliku za primjenu. Činjenica je da tečni ljekoviti preparati imaju prednost kada je u pitanju peroralna primjena kod odojčadi i djece u odnosu na čvrste farmaceutske oblike. Usljed nedostatka registrovanih lijekova na tržištu, kao jedno od rješenja prepoznata je ex tempore priprema tečnih ljekovitih preparata za peroralnu primjenu iz komercijalno dostupnih preparata, odnosno gotovih, registrovanih lijekova u obliku tableta ili kapsula.

Ovdje će biti objavljeni proizvodni listovi nekih od najčešće izrađivanih tečnih ljekovitih preparata za peroralnu primjenu u Apoteci Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka. Ovi podaci razvijeni su isključivo za potrebe naše ustanove i objavljeni su u informativne svrhe za kvalifikovano medicinsko osoblje. Ovaj materijal ne smije da služi kao zamjena za konsultaciju i savjetovanje sa kvalifikovanim medicinskim osobljem. Univerzitetska bolnica Klinički centar Banjaluka ne snosi odgovornost za aktuelnost podataka, niti za greške ili bilo kakve posljedice nastale upotrebom ovih informacija izvan Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su magistri farmacije Apoteke UB KCBL:

Tel: +387 51 342 304

        +387 51 342 308

E-mail: apoteka@kc-bl.com

 1.   Amiodaron peroralna suspenzija 5 mg/ml
 2.   Enalapril peroralna suspenzija 1 mg/ml
 3.   Fenobarbiron peroralna suspenzija 10 mg/ml
 4.   Furosemid sirup 2 mg/ml
5.   Hidrokortizon peroralna suspenzija 1 mg/ml
 6.   Hidrokortizon peroralna suspenzija 2 mg/ml
 7.   Kaptopril peroralna suspenzija 0,75 mg/ml
 8.   Kaptopril peroralni rastvor 1 mg/ml
 9.   Levotiroksin peroralna suspenzija 25 mcg/ml
 10.  Metronidazol peroralna suspenzija 20 mg/ml
 11.  Metronidazol peroralna suspenzija 50 mg/ml
 12.  Propranolol peroralna suspenzija 1 mg/ml
 13.  Ranitidin peroralna suspenzija 15 mg/ml
 14.  Sildenafil peroralna suspenzija 2,5 mg/ml
 15.  Spironolakton  peroralna suspenzija 2 mg/ml
 16.  Spironolakton  peroralna suspenzija 5 mg/ml
 17.  Ursodeoksiholna kiselina peroralna suspenzija 20 mg/ml
 18.  Ursodeoksiholna kiselina peroralna suspenzija 50 mg/ml