KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Radna soba sestara

  • 051/342-135 lok. 2135

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Dnevni boravak-odmor osoblja

  • 051/342-116 lok. 2116

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Topić

  • 051/342-155 lok. 2155

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Baničević

  • 051/342-130 lok. 2130

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Antonić

  • 051/342-193 lok. 2193

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Radna soba sestara

  • 051/342-135 lok. 2135

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Intenzivna njega-dnevni boravak

  • 051/ 342-330 lok. 2330

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Intenzivna njega-pult

  • 051/342-203 lok. 2203

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Nadzorna sestra

  • 051/342-121 lok. 2121

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Dnevni boravak sestara

  • 051/342-132 lok. 2132
Strana 4 od 71234567