KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Šef odjeljenja

  • 051/342-137 lok. 2137

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Nadzorna sestra

  • 051/342-101 lok. 2101

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Dnevni boravak

  • 051/342-113 lok. 2113

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta

  • 051/342-111 lok. 2111

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Ećim-Zlojutro

  • 051/342-112 lok. 2112

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Čančarević Đajić

  • 051/342-137 lok. 2137

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Stanišić Peulić

  • 051/342-159 lok. 2159

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Šef odjeljenja

  • 051/342-193 lok. 2193

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Bokan

  • 051/342-282 lok. 2282

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Cerić-Baničević

  • 051/342-130 lok. 2130
Strana 5 od 71234567