KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Prijemni trakt-administracija

  • 051/342-234 lok. 2234

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Dnevni boravak

  • 051/342-229 lok. 2229

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Citološki laboratorij

  • 051/342-214 lok. 2214

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ambulanta IV

  • 051/342-218 lok. 2218

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ambulanta I

  • 051/342-318 lok. 2318

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta za namjerni prekid trudnoće

  • 051/342-259 lok. 2259

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Dnevni boravak – odmor osoblja

  • 051/342-258 lok. 2258

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Kabinet za UZV

  • 051/342-319 lok. 2319

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Laboratorija za tipizaciju virusa

  • 051/342-144 lok. 2144

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta (onkološka)

  • 051/342-131 lok. 2131
Strana 6 od 71234567