KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta za radnu amniocentezu-RAC

  • 051/342-216 lok. 2216

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Šef odjeljenja

  • 051/342-110 lok. 2110

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Nadzorna sestra

  • 051/342-127 lok. 2127

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Ivić

  • 051/342-189 lok. 2189

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Lakić

  • 051/342-102 lok. 2102

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta

  • 051/342-150 lok. 2150

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Radni prostor /staklenik/

  • 051/342-231 lok. 2231

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Dnevni boravak –odmor osoblja

  • 051/342-133 lok. 2133

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Porođajno III – Staklenik – Nadzorna sestra

  • 051/343-017 lok. 3017
Strana 7 od 71234567