KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Kabinet za UZV

  • 051/342-319 lok. 2319

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Laboratorija za tipizaciju virusa

  • 051/342-144 lok. 2144

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta (onkološka)

  • 051/342-131 lok. 2131

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta za radnu amniocentezu-RAC

  • 051/342-216 lok. 2216

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Šef odjeljenja

  • 051/342-110 lok. 2110

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Nadzorna sestra

  • 051/342-127 lok. 2127

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Ivić

  • 051/342-189 lok. 2189

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Zolak i dr Lakić

  • 051/342-102 lok. 2102

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Govedarević

  • 051/342-193 lok. 2193

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta

  • 051/342-150 lok. 2150
Strana 7 od 812345678