KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Načelnik

  • 051/342-470 lok. 2470

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Glavna sestra

  • 051/342-477 lok. 2477

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Sekretar klinike – Administracija

  • 051/342-473 lok. 2473

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Portirnica

  • 051/342-458 lok. 2458

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Šef odjeljenja

  • 051/342-493 lok. 2493

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Nadzorna sestra u dnevnoj bolnici

  • 051/342-492 lok. 2492

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Prijemna ambulanta sestre

  • 051/342-410 lok. 2410

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Prijemna ambulanta ljekari

  • 051/342-412 lok. 2412

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Odjeljenje I2

  • 051/342-492 lok. 2492

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ljekarska soba dr Malešević

  • 051/342-493 lok. 2493
Strana 1 od 41234