KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Načelnik

  • 051/342-498 lok. 2498

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Glavna sestra

  • 051/343-010 lok. 3010

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Sekretar klinike – Administracija

  • 051/342-473 lok. 2473

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Portirnica

  • 051/342-458 lok. 2458

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Šef odjeljenja

  • 051/342-446 lok. 2446

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Prijemna ambulanta sestre

  • 051/342-410 lok. 2410

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Prijemna ambulanta ljekari

  • 051/342-412 lok. 2412

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Odjeljenje I2

  • 051/343-013 lok. 3013

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ljekarska soba dr Verhaz

  • 051/342-498 lok. 2498

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ljekarska soba dr Vuković

  • 051/342-446 lok. 2446
Strana 1 od 3123