KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Ljekarska soba: dr Mirjanić

  • 051/342-571 lok. 2571

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Ljekarska soba: dr Kezić

  • 051/342-596 lok.2596

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Hematologija – Administracija

  • 051/343-104 lok. 3104

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Hematološka ambulanta-Poliklinika

  • 051/343-260 lok. 3260

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Šef odjeljenja

  • 051/342-540 lok. 2540

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Nadzorna sestra

  • 051/342-599 lok. 2599

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Pult sestra

  • 051/342-661 lok. 2661

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Ljekarska soba: dr Božić, dr Jović i dr Milovanović

  • 051/342-540 lok. 2540

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Ljekarska soba: dr Đurica i dr Prodanović

  • 051/342-550 lok. 2550

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Dnevna reumatološka bolnica-Poliklinika

  • 051/322-595 lok. 2595
Strana 4 od 6123456