KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Odjeljenje-pult

  • 051/343-323 lok. 3323

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Simatović

  • 051/343-250 lok. 3250

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Đeri, dr Janjić

  • 051/343-337 lok. 3337

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Grahovac

  • 051/343-322 lok. 3322

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Domazet, dr Šaran, dr Lugonja, dr Popović, dr Vranješ, dr Rogić, dr Vuković, dr Vujmilović, dr Škeljić

  • 051/343-241 lok. 3241
Strana 3 od 3123