KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Specijalistička ambulanta

  • 051/342-459 lok. 2459

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Hepatološka ambulanta

  • 051/342-460 lok. 2460

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Trpezarija za pomoćno osoblje

  • 051/343-009 lok. 3009

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Kabinet za Fibrosken i biopsiju jetre

  • 051/343-013 lok. 3013

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Odjeljene I7

  • 051/343-007 lok. 3007

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ljekarska soba dr Kezić

  • 051/342-468 lok. 2468

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ljekarska soba dr Malešević

  • 051/342-493 lok. 2493

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ambulanta za infekcije kod imunodeficijencije

  • 051/342-468 lok. 2468

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Nadzorna sestra I6

  • 051/343-006 lok. 3006

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Odjeljenje poluintenzivne njege I6

  • 051/343-006 lok. 3006
Strana 2 od 3123