KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI COVID | Izolacija

  • 051/343-276 lok. 3276

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI COVID | Pedijatrija

  • 051/343-265 lok. 3265

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI COVID | Osoblje

  • 051/342-427 lok. 2427; 051/342-449 lok. 2449

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI COVID | Administracija – sestre

  • 051/342-550 lok. 2550

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI COVID | Soba za odmor osoblja-sestre

  • 051/342-552 lok. 2552

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI COVID | Ljekarska soba – Informacije o zdravstvenom stanju pacijenta

  • 051/343-260 lok. 3260

KLINIKA ZA BOLESTI UHA, GRLA I NOSA COVID | Šef odjeljenja

  • 051/343-219 lok. 3219

KLINIKA ZA BOLESTI UHA, GRLA I NOSA COVID | Nadzorna sestra

  • 051/343-264 lok. 3264

KLINIKA ZA BOLESTI UHA, GRLA I NOSA COVID | Ljekarska soba

  • 051/342-624 lok. 2624

KLINIKA ZA BOLESTI UHA, GRLA I NOSA COVID | Dnevni boravak-(medicinske sestre i sekretari)

  • 051/342-733 lok. 2733 051/343-305 lok. 3305
Strana 1 od 3123