KLINIKA INTENZIVNE MEDICINE ZA NEHIRUŠKE GRANE COVID | Načelnik

  • 051/342-603 lok. 2603

KLINIKA INTENZIVNE MEDICINE ZA NEHIRUŠKE GRANE COVID | Pult sestre

  • 051/342-507 lok. 2507

KLINIKA INTENZIVNE MEDICINE ZA NEHIRUŠKE GRANE COVID | Odmor osoblja

  • 051/342-510 lok. 2510

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU COVID | Pedijatrija

  • 051/343-265 lok. 3265

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI COVID | Administracija – lokacija Paprikovac

  • 051/343-289 lok. 3289

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI COVID | Sestre – lokacija Paprikovac

  • 051/343-339 lok. 3339

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI COVID | Ljekari – lokacija Paprikovac

  • 051/343-201 lok. 3201

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI COVID | Sestre – lokacija Stara Pulmologija

  • 051/342-852 lok. 2852 051/342-853 lok. 2853

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI COVID | Sestre – lokacija Stara Pulmologija

  • 051/342-857 lok. 2857

URGENTNI CENTAR COVID | Administracija

  • 051/342-750 lok. 2750
Strana 2 od 3123