URGENTNI CENTAR COVID | Pult

  • 051/342-611 lok. 2611 051/342-612 lok. 2612

URGENTNI CENTAR COVID | Opservacija

  • 051/342-745 lok. 2745

URGENTNI CENTAR COVID | Reanimacija 1

  • 051/342-817 lok. 2817

URGENTNI CENTAR COVID | Reanimacija 2

  • 051/342-746 lok. 2746

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO COVID | Radna soba sestara

  • 051/343-008 lok. 3008

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO COVID | Odjeljenje

  • 051/343-014 lok. 3014

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO COVID | Dnevni boravak

  • 051/343-346 lok.3346

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI COVID | Dežurna ljekarska soba I sprat

  • 051/343-031 lok.3031

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO COVID | Izolacija -1 GAK

  • 051/343-033 lok.3033
Strana 3 od 3123